OCMW Stekene

Vermijd uithuiszetting

Ben je huurder en heb je een huurachterstal van minstens twee en maximaal zes maanden? Of ben je verhuurder en heeft je huurder een huurachterstal opgebouwd van minstens twee tot maximaal zes maanden? Dan bestaat de mogelijkheid om de huurachterstal samen met het OCMW weg te werken.

Het OCMW kan hiervoor een tussenkomst van het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen aanvragen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Zowel huurder als verhuurder kunnen een geval van huurachterstal melden bij het OCMW.

Stap 2: Het OCMW onderzoekt of het zal/kan tussenkomen.

Stap 3: Als het OCMW tussenkomt en beslist het dossier door te geven aan het Fonds Bestrijding Uithuiszetting, wordt een begeleidingsovereenkomst gesloten tussen het OCMW, de huurder en de verhuurder:

  • Het OCMW betaalt de helft van de huurachterstal rechtstreeks aan de verhuurder.
  • Voor de andere helft stelt het OCMW een afbetalingsplan op.
  • De verhuurder verbindt zich ertoe niet naar de vrederechter te stappen zolang het afbetalingsplan wordt nageleefd en er geen nieuwe huurachterstal ontstaat. 
Info

Neem voor meer info contact op met de Sociale dienst van OCMW Stekene, Kerkstraat 14 - Stekene, via T 03 790 10 40 of E info@stekene.be 

op 05 januari 2021
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP