OCMW Stekene

Verwarm je nog met stookolie of propaan? Vraag dan een verwarmingstoelage aan!

Verwarm je jouw woning met huisbrandolie (stookolie) of propaan? Dan kan je hiervoor een eenmalige verwarmingstoelage van 225 euro ontvangen.

Verwarm je jouw woning nog met huisbrandolie (stookolie) of propaan? Vraag dan een verwarmingstoelage van 225 euro aan.

Wanneer heb je recht op de toelage?
  • De levering van huisbrandolie of propaan is voor jouw hoofdverblijfplaats. De premie is dus niet bestemd voor rechtspersonen (juridische entiteit) of tweede verblijven.
  • De levering gebeurt tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan personen/gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bv. een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.
  • Ontvang je reeds een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds? Dan kom je nog steeds in aanmerking om de stookolietoelage aan te vragen. Deze premie is cumuleerbaar met de verwarmingstoelage.
Stappenplan
  • Vraag je premie aan vóór 10 januari 2023 (enkel online via itsme of e-ID, of per aangetekende zending - zie formulier A of B). Bezorg een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs (of een verklaring van de leverancier dat de betaling in termijnen gebeurt).
  • De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van de aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en dit ten laatste op 15 maart 2023.
  • Vervolgens zal de verwarmingstoelage op het bankrekeningnummer dat op het formulier wordt vermeld, uitbetaald worden.

Bij verdere vragen over de stookolietoelage kan je contact opnemen met het Contact Center van de FOD Economie. Deze is elke werkdag van 9 tot 17 uur bereikbaar via T 0800 120 33 (gratis nummer) en E stookoliecheque@economie.fgov.be.

Je kan ook de veelgestelde vragen raadplegen op de website van FOD Economie.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II – laan 16, 1000 Brussel

Overstappen naar een andere verwarmingsbron?

Kan jouw woning worden aangesloten op het aardgasnet of gaat jouw stookolieketel stuk? Dan mag je geen nieuwe stookolieketel meer plaatsen. Kleine herstellingen mogen uiteraard nog wel worden uitgevoerd. Je denkt dus best nu al eens na over een alternatieve verwarmingsbron.

Welke duurzame opties zijn er mogelijk voor je woning?

Op www.energiesparen.be kan je een stappenplan terugvinden dat je helpt om de juiste verwarmingsbron voor je woning te vinden.

Als blijkt dat er in je woning best eerst nog wat renovatiewerken worden uitgevoerd, kan je voor advies beroep doen op het renovatieadvies van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen (www.bouwwijs.be).

Wens je graag financiële hulp voor je renovatiewerken, dan kan je de Mijn VerbouwLening aanvragen bij Woonwijzer Waasland.

Voor je renovatiewerken kan je vanaf 1 oktober 2022 ook de Mijn VerbouwPremie aanvragen.

 

Interessante links met meer info

Wil je graag hulp bij de aanvraag van de stookolietoelage? Wil je meer informatie over de Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie? Neem dan contact op met het Woon-en Energieloket van Woonwijzer Waasland via:

op 22 juli 2022
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP