OCMW Stekene

Enquête naar inkomsten en levensomstandigheden (SILC)

Statbel, het Belgische statistiekbureau, organiseert bij een aantal huishoudens in onze gemeente een officiële enquête om onderzoek te doen naar inkomen en levensomstandigheden. Ontvang je ook een uitnodigingsbrief in de bus? Dan wordt jouw medewerking zeer op prijs gesteld.
De EU-SILC-enquête: wat en hoe

Statbel (het Belgisch statistiekbureau) organiseert bij een aantal huishoudens uit onze gemeente een officiële enquête over inkomen en levensomstandigheden. Deze huishoudens werden op toevallige wijze uit het rijksregister geselecteerd.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en diverse beleidsinstrumenten, waaronder het nationale hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

De geselecteerde huishoudens zullen in de periode januari tot juni 2024 gecontacteerd worden.
Krijg jij ook een uitnodigingsbrief in de bus? Dan wordt jouw medewerking aan deze enquête zeer op prijs gesteld. Je medewerking is vrijwillig, maar wel van groot belang voor de kwaliteit van de resultaten en een nauwkeurige schatting van de armoede. Als bedanking ontvang je gedurende je deelname aan de enquête een jaarlijkse vergoeding van 30 euro.

 
Meer info

Klik hier voor meer info over de enquête naar inkomen en levensomstandigheden.

Klik hier voor meer info over de enquête over arbeidskrachten.

op 30 november 2023
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP