OCMW Stekene

Huurwaarborg - Tussenkomst

Bij het aangaan van een huurovereenkomst, kan de verhuurder aan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Als de huurder bv. schade heeft toegebracht aan de huurwoning, zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg. De huurwaarborg mag voor huurcontracten sinds 1 januari 2019 niet meer bedragen dan 3 maanden huur. 

Een huurwaarborg kan op verschillende manieren:

  • op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.
  • met een zakelijke zekerheid zoals een kapitalisatiecontract (zoals via Korfine) of een obligatie.
  • Met een persoonlijke borgstelling. De verhuurder moet daarmee akkoord gaan. 

Voorwaarden

Als je de huurwaarborg niet zelf kan betalen, dan zijn dit de mogelijkheden:

1. Een huurwaarborglening via het Vlaams Woningfonds

Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Let er op dat je aan de voorwaarden voldoet alvorens je de aanvraag doet en denk er steeds aan alle nodige bijlagen aan de aanvraag toe te voegen. 

2. Een tussenkomst in de huurwaarborg via het OCMW

Bij de aanvraag van de tussenkomst, zal de maatschappelijk werker eerst een sociaal onderzoek uitvoeren.

Als het OCMW na dit onderzoek beslist om de tussenkomst in huurwaarborg toe te kennen, is het de bedoeling deze som in schijven terug te betalen aan het OCMW.

Procedure

Meld je aan bij het OCMW van je verblijfplaats op het moment van de aanvraag.

Wat meebrengen

  • huurcontract
  • identiteitskaart
  • bewijs huidige inkomsten
  • gegevens van de woning die je wilt huren

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP