OCMW Stekene

Leefloon - Recht op maatschappelijke integratie

Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. Heb je geen inkomen of is dit lager dan bepaalde grensbedragen? Dan ontvang je onder bepaalde voorwaarden van het OCMW een leefloon. Dit leefloon vervangt sinds 1 oktober 2002 het bestaansminimum.

Meer informatie kan je vinden op de website van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

Voorwaarden

Nationaliteit

Je bent:

 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie (voor zover je onder de toepassing valt van het vrij verkeer van werknemers)
 • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister

Leeftijd

Je bent:

 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar oud en:
  • je bent ontvoogd door huwelijk
  • je bent zwanger
  • je hebt kinderen ten laste

Verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en permanent in België.

Inkomsten

Je hebt onvoldoende inkomsten en bent niet in staat om deze zelf te verwerven. Indien je inkomsten lager zijn dan het bedrag van het leefloon, keert het OCMW slechts het verschil uit.

Werkbereidheid

Je bent bereid te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Andere uitkeringen

 • Je bent bereid je rechten op andere sociale uitkeringen te laten gelden indien het mogelijk is (bv. werkloosheidsuitkering, pensioen,...).
 • Het OCMW kan ook eisen dat je jouw rechten op onderhoudsgeld laat gelden bij je ouders, kinderen, echtgenoot, ex-echtgenoot, de adoptant of de geadopteerde.

Procedure

Je kan een aanvraag indienen bij de Sociale dienst:

 • je kan je persoonlijk aanmelden
 • je kan je aanvraag schriftelijk doen
 • je kan iemand schriftelijk aanwijzen om je aanvraag te doen
 • je kan telefonisch een afspraak maken

Waar aanvragen?

Bij het OCMW van je gemeente. Als je je niet kan verplaatsen, bestaat de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Bedrag

 • Als je samenwoont met één of meerdere personen: 619,15 euro
 • Als je alleenstaande bent: 928,73 euro
 • Als je een gezin vormt met een partner of één of meerdere kinderen ten laste hebt: 1 047,48 euro

(bedragen van het leefloon op 1 juli 2019geldig vanaf 1 februari 2012)

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP