OCMW Stekene

Hulp van derden - Toelage bij arbeidsongeschiktheid

Recht op tegemoetkoming

Bent je arbeidsongeschikt en heb je voor een aantal taken in het dagdagelijkse leven hulp van anderen nodig? Dan heb je recht op een 'tegemoetkoming voor hulp van derden'.

Deze tegemoetkoming komt bovenop je ziekte-uitkering en is forfaitair.

Voorwaarden

  • Je bent minstens drie maanden arbeidsongeschikt.
  • Je ontvangt een ziekte- of invaliditeitsuitkering.
  • Je bent ernstig zorgbehoevend: een score van minstens 11 punten op de schaal van zelfredzaamheid.

Procedure

Neem contact op met je ziekenfonds om deze tegemoetkoming aan te vragen. Zij zullen jou ook meer info geven over het forfaitaire bedrag.

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP