OCMW Stekene

Collectieve schuldenregeling (CSR)

Een procedure collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast, te herstellen. Deze regeling moet hem toelaten zijn schulden te betalen en hem en zijn gezin een menswaardig bestaan te laten leiden.

Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden,... komen in aanmerking.

Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt ingeleid d.m.v. een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.
Zodra de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart, zullen intresten en uitvoeringsmaatregelen, zoals beslag en loonsoverdracht, opgeschort worden.

De rechter duidt een schuldbemiddelaar aan die een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling moet uitwerken. Uitzonderlijk kan de aanzuiveringsregeling gedeeltelijke of totale kwijtschelding van schulden bevatten.
Het beheer van je inkomsten en je goederen staat onder toezicht van de schuldbemiddelaar.
Ook heeft de schuldbemiddelaar een controletaak en volgt hij de uitvoering op van alle maatregelingen voorzien in de aanzuiveringsregeling.

In de praktijk verloopt deze regeling vrij gelijklopend met budgetbeheer: De schuldbemiddelaar zal een aparte rekening openen waar al je inkomsten op gestort moeten worden. Hij/zij bespreekt met jou over welk deel je zelf nog kan beschikken en wat je hiermee eventueel nog zelf moet betalen (huur, gas, elektriciteit,...).

Het resterende deel wordt opgespaard voor onvoorziene kosten, de jaarlijkse vergoeding van de schuldbemiddelaar en om de schulden af te betalen. Dit laatste gebeurt echter pas van zodra er een akkoord is met alle schuldeisers dat werd goedgekeurd door de rechter. Zolang hier geen beslissing van de rechtbank over is, kan er niks aan de schulden afbetaald worden. 

Het OCMW van Stekene treedt zelf niet op als schuldbemiddelaar. Wij stellen enkel het verzoekschrift op en leggen dit ter goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.

Voorwaarden

Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen:

  • particulieren
  • beoefenaars van een vrij beroep: geneesheren, architecten, tandartsen,...
  • landbouwers

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • een overzicht van alle inkomsten (alle inkomsten van alle gezinsleden)
  • een overzicht van alle vaste kosten (huur, gas, elektriciteit, water, telefoon, medicatie,...)
  • een overzicht van alle schulden

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP