OCMW Stekene

De Lijn - Korting voor personen met leefloon of inkomensgarantie

Personen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd tarief als je:

 • recht hebt op het leefloon of daarmee gelijkgesteld bent door
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig.
  • inwonende ouders.
  • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
 • recht hebt op het equivalent leefloon.
 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft.
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.

Procedure

 • Persoon die het leefloon (of equivalent ervan) krijgt of die verblijft in een lokaal opvanginitiatief. Meld je hiervoor aan bij je maatschappelijk werker van de Sociale dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker zal de nodige formulieren opsturen naar De Lijn. De Lijn stuurt nadien een overschrijvingsformulier. Na betaling ontvang je je VG-abonnement. 
 • Oudere met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie. Je hebt het attest nodig dat afgeleverd wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen om het VG-abonnement aan te vragen. Na aanvraag via het loket van een Lijnwinkel of door je aanvraag op te sturen naar De Lijn, krijg je een overschrijvingsformulier. Na betaling ontvang je je VG-abonnement.
 • Asielzoeker. Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers), het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen het VG-netabonnement aan. Je krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvang je het VG-abonnement.
 • Jongere in Begeleid Zelfstandig Wonen. Je kan dit VG-abonnement alleen aanvragen via de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Je krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel, ontvang je het VG-abonnement.

Bedrag

Een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) kost 44 euro voor één jaar.

Regelgeving

In tegenstelling tot de gewone Buzzy Pazz of Omnipas, betaalt De Lijn niets terug in geval van opzegging.

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP