OCMW Stekene

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die je helpt om een woning te betrekken en in te richten. Deze kan worden toegekend aan een dakloze die een woning heeft gevonden. Je kan de installatiepremie maar één keer aanvragen.

Voorwaarden

Als je, als dakloze, niet in een instelling verblijft, kan je terecht bij het OCMW van de gemeente waar je feitelijk verblijft.

Als je, als dakloze, in een instelling (zoals een onthaaltehuis) verblijft, kan je terecht bij het OCMW van de gemeente waar je verbleef en was ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op het ogenblik van jouw opname.

Je bent ‘dakloos’ als je op straat, in een kraakpand of in een opvangtehuis woont, tijdelijk bij iemand inwoont, als je in de gevangenis of in een gemeenschap voor daklozen verblijft.

Daarnaast zijn er nog de volgende voorwaarden voor het kunnen ontvangen van een installatiepremie:

  • Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet jouw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos.
  • Hier wordt bedoeld: Je huurt een kamer of appartement of je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats. Je woont in deze woning alleen of samen met personen die je vrij hebt gekozen.

  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Bewijsstukken

Best breng je, bij het eerste contact met het OCMW, jouw identiteitskaart mee.

Het is ook mogelijk dat de maatschappelijk werker je nog bijkomende zaken vraagt.

Procedure

  • Je neemt contact op met het OCMW en zegt dat je een vraag rond een installatiepremie hebt.
  • Een maatschappelijk werker gaat een gesprek met jou hebben om precies te weten wat jouw vraag is en jouw situatie te kunnen bekijken.
  • Om te weten of je in aanmerking komt voor een installatiepremie, gaat de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen. Het is de bedoeling dat je hieraan actief meewerkt.
  • Het OCMW beslist dan of je effectief een installatiepremie toegekend krijgt.
  • Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Financiële voordelen

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met het maandbedrag of 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’ (ongeacht jouw eigen situatie).

Meer info

Dak- en thuislozen hebben geen woning, leven soms in een ongezonde leefomgeving en hebben vaak te kampen met armoede. Het recht op een behoorlijke huisvesting staat ook ingeschreven in de grondwet. Een dak- en thuisloze kan bij het OCMW een aanvraag indienen voor een installatiepremie.

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP