OCMW Stekene

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die je helpt om een woning te betrekken en in te richten. Deze kan worden toegekend aan een dakloze die een woning heeft gevonden. Je kan de installatiepremie maar één keer aanvragen. 

Voorwaarden

Je hebt recht op een installatiepremie als je aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.

2. Je hebt een woning gevonden en je bent dus niet langer dakloos. 

  • Dakloos zijn = je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig ontvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen.
  • Een woning vinden = een kamer of appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen. 

Bedrag

Het bedrag van je installatiepremie is steeds het maandbedrag van de leeflooncategorie 'persoon met gezinslast', ongeacht de werkelijke categorie waartoe je behoort. 

Praktisch

Sociale dienst

Kerkstraat 14
9190 Stekene

tel.03 790 10 40

Openingstijden

Maandag 8.45 u. - 12.00 u.
Dinsdag 8.45 u. - 12.00 u.
Woensdag 8.45 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 16.30 u.
Donderdag 8.45 u. - 12.00 u.
Vrijdag 8.45 u. - 12.00 u.

Namiddag op afspraak

 
Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP