OCMW Stekene

Bedrijfsvoering

Het managementteam van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Het vergadert wekelijks, met de algemeen directeur als voorzitter.

Bedoeling is het beleidsadvies te coördineren, onder meer de voorbereiding van het strategisch meerjarenplan, het jaarlijks budget en de opvolging van de gemeentelijke organisatiebeheersing.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP