OCMW Stekene

Arbeidstrajectbegeleiding

Arbeidstrajectbegeleiding vanuit het OCMW is meestal een onderdeel van een integrale hulpverlening en situeert zich tevens binnen de context van de armoedebestrijding.

De trajectbegeleiding is onderdeel van een ruimer hulpverleningsplan tussen de cliënt en zijn/haar maatschappelijk werker van de Sociale dienst. Binnen dit hulpverleningsplan wordt de werkzoekende/cliënt doorverwezen naar de arbeidstrajectbegeleider voor zijn traject naar werk.

De arbeidstrajectbegeleidingsmethode bestaat er in de werkzoekende/cliënt via een intensief, planmatig en fasegewijs traject naar een plaats op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het traject wordt op maat van de werkzoekende/cliënt uitgestippeld, rekening houdend met zijn individuele beperkingen en mogelijkheden.

De dienst Arbeidstrajectbegeleiding begeleidt OCMW-cliënten bij het zoeken naar een gepaste opleiding en/of tewerkstelling.

Voorwaarden

De dienst Trajectbegeleiding van het OCMW richt zich voornamelijk naar leefloongerechtigden en in het bijzonder naar specifieke doelgroepen zoals:

  • allochtonen
  • laaggeschoolden
  • werkzoekenden met een arbeidshandicap.

Trajectbegeleiding kan enkel worden opgestart na voorafgaandelijke doorverwijzing via de Sociale dienst van het OCMW.

Procedure

OCMW Stekene - Sociale dienst - dienst Arbeidstrajectbegeleiding

Bedrag

Arbeidstrajectbegeleiding is gratis.

Ontwerp door CIBE communicatie - Ontwikkeling door LCP